Flydog K9 Hizmetleri - page 1

Hakkımızda
FLYDOG K9 HİZMETLERİ Güvenlik Köpekleri konusunda ülkemizin öncü ve lider kuruluşu olma hedefi
ile kurulmuş olup, dünya standartlarında bir köpek üretim ve eğitim merkezi olmayı hedeflemektedir.
FLYDOG, eğittiği görev köpeklerinin önleyici, caydırıcı, operasyonel ve adli fonksiyonlarına oldukça
güven duymakta ve alternatif yöntemlere göre ciddi avantajları olduğuna inanmaktadır.
FLYDOG, uluslararası K9 organizasyonlarına üye olarak söz konusu organizasyonların eğitim ve
sertifikasyon standartlarını benimsemiş ve yerine getirmeyi taahhüt etmiştir.
Üye olduğumuz organizasyonlar,
AWD – American Working Dogs
NASDU – National Association of Security Dog Users
CNCA – California Narcotic Canine Association
FPCAS – Fédération Professionelle des Acteurs Cynophiles en Sécurité
IWDBA – The International Working Dog Breeding Association
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook