Köpek Davranışları-1

Köpekler evcilleşmelerine rağmen ataları kurtlarla ortak davranışlar paylaşırlar. Köpeklerin davranışları iki temel prensibe göre ayırır. Bu da istenilen davranışlar ve istenilmeyen davranışlardır. Bu esas alınarak köpekle iletişime geçilmelidir. Eğer bir köpeği eğitmek ya da davranışlarını değiştirmek istiyorsanız ilk önce köpeğin davranışının kaynağını bilmeniz gerekir. Bu da köpeğe özel bir eğitim programı geliştirip adapte etmemizi sağlar.

Davranış bir uyarıcı karşısında ard arda yapılan aksiyonlara denir. Bu uyarıcılar içsel veya dışsal olabilir. 

  • İçsel uyarıcıya acıkma örneğini gösterebiliriz
  • Dışsal uyarıcıyaysa bahçeye giren bir kediyi

Davranışlar bilinçli veya bilinçsiz olabilir. Her köpek aynı uyarıcıya aynı tepkiyi vermez çünkü köpekler birer canlıdır ve canlıların hareketleri ve tepkileri farklılık gösterebilir.

Köpeklerin davranışları sınıflandırılırken üçe ayrılır.

1.Doğuştan Gelen Davranışlar

Bu tip davranışların büyük bir bölümü genler tarafından belirlenir ve oluşturulur.  Ya da en azından bir kısmı doğum anında vardır.

Örnek olarak aşağıdaki davranışları verebiliriz;

  • Annenin doğum sonrası yavruları yaladığında yavruların tuvaletlerini yapması.
  • Yavruların süt emmek için annenin memesine doğru gitmesi.

IMG_3257

İçgüdü Nedir?

İçgüdü doğuştan gelen bir davranıştır. Köpek daha önce hiç maruz kalmadığı bir olayda, birden bu davranışı hayatta kalmak için gerçekleştirebilir. İçgüdüler, egzersizler ve deneyimlerle geliştirilebilir. Yavru köpekler bu gelişimi birbirleriyle oynarken ve kendinden büyük köpekleri taklit ederken yaşar.

2.Elde Edilen Davranışlar

Bu tip davranışlar kalıtsal olarak belirlenir ama öğrenilmeyle geliştirilmeside gerekir. Elde edilen davranış köpeğe sosyalizasyon döneminde öğretilmesi gereklidir. Bu dönem ise doğumdan sonra 3 haftayla 12 hafta arasındadır. Bu periyotta köpek kardeşlerine, diğer köpeklere, insanlara, kokulara, görüntülere, seslere v.b. nasıl davranacağını öğrenir.

PHOTO-2019-08-26-13-20-463.Eğitilmiş Davranış
Eğitilmiş davranış ise doğuştan gelen ve elde edilen davranışın eğitimle güçlendirilmesi veya bastırılmasıdır. Bu davranış itaat eğitimiyle başlar ve branş eğitimi ve egzersizleriyle devam eder. İstenilen eğitilmiş davranış köpeğimizde doğuştan veya elde edilmiş olarak bulunmuyorsa eğitim süreci çok daha zorlu ve zahmetli geçecektir. Sonuç da o kadar tatmin edici olmayabilir.

IMG_2296
Genlerin Davranıştaki Etkisi

Her köpek kendine has şekilde hareket eder. Aynı batımdan olan yavruların bile davranış döngüleri birbirinden çok farklı olabilir.

Davranıştaki farklılıkların sebebi aşağıdaki unsurlardan dolayı kaynaklanabilir.

  • Genetik Farklılıklar
  • Sosyalizasyon Farklılıkları
  • Köpek sahibinin eğitim metodları

IMG_2417

Kaynakça:

Dr. Resi Gerritsen, Ruud Haak and Simon Prins “K9 Behavior Basics: A Manual for Proven Success in Operational Service Dog Training (K9 Professional Training Series)”

K9 Güvenlik Köpekleri

Güvenliğin sürekli değişen ve gelişen dünyasında, düşmanın bir adım ötesinde olmak son derece önemlidir. Gelişen teknolojiyi, saldırı yöntemlerinin tahmin edilemezliğini ve son dönemlerde yaşanan olayları göz önünde bulundurunca, en güvenilir güvenlik yöntemlerinden biri K9 köpekleri olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik sektöründe K9 köpeklerinin kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu durum yerel yönetimlerin ve özel sektör firmalarının güvenlik konusunda bilinçlendiğini göstermektedir. Muhtemelen, bu durum son zamanlarda sıkça şahit olduğumuz terör olaylarının bir sonucu olarak karşımıza çıkmakta.
Köpekler Güvenliğe Nasıl Katkı Sağlar?
Bir internet araştırması, köpeklerin insanlara kıyasla avantaj sağladığı bazı noktaları ortaya koymuştur. Bunlar;
Koku Alma Hassasiyeti
Uygun koşullar altında, bir köpek canlı bir varlığın kokusunu metrelerce uzaktan alabilir. Bunun sebebi, köpeklerin insanlara göre 40 kat daha büyük koku ampulüne sahip olmalarıdır. Köpekler 125-220 milyon arası kokuya duyarlı reseptöre sahipken, bu sayı insanlarda sadece 5 milyon civarındadır.

11128199_10154298461297925_8761778230765062251_n

Tazılarda ise bu sayı yaklaşık 300 milyon civarındadır. Dahası, insanların beyin hücrelerinin sadece %5’i koku alma işleviyle ilgilenirken, bir köpeğin beyninin %35’i koku almayla ilgili hareketler için çalışmaktadır. Durum sadece oranlardan ibaret değildir, bir köpeğin burnunun çalışma prensibi de insanlarınkinden farklıdır. Nefes alma ve koku alma faaliyetleri insanlarda olduğu gibi birlikte gerçekleşmez. Hava, bir köpeğin burnundan girdikten sonra, biri nefes almak, biri koku almak için işlev gören 2 ayrı bölüme doğru gider. Bu da demektir ki, soluduğu hava aynı zamanda köpeğin aldığı kokuyu analiz etmesini engellemez. Hatta verdiği nefesin de yeni kokuların girmesine yardım ettiği düşünülmektedir. Bu sayede köpekler, sürekli nefes alıp verirken bile koku alabilmektedirler. Bir köpek ayrıca ıslak burnu sayesinde kokuyu barındıran havanın yönünü belirleyebilir. Çok düşük yoğunluktaki kokuları bile ayırt edebilirler. İnsanlara kıyasla 100 milyon kat daha düşük yoğunluktaki kokuları dahi ayırt etme yeteneğine sahiptirler.

11160579_10154298461592925_4560862285171383922_n

İşitme hassasiyeti
Harika koku alma ve görme hislerinin yanısıra köpekler, insanların duyabileceği frekans sınırının çok daha üzerindeki sesleri bile tespit edebilirler. Duyabildikleri frekans aralığı 40 hz ve 60,000 hz arasındadır. Buna ek olarak, köpeklerin sesin geldiği yeri tam olarak belirlemelerini sağlayan hareketli kulakları vardır. Sahiplerinin sesini de 2 kilometreye kadar bir mesafeden bile duysalar, diğer seslerin arasından ayırt edebilirler.
Üstün Gece Görüşü
Köpekler renk körü olmalarına rağmen, geceleri oldukça iyi görebilmektedirler. Gece gördükleri bir şey konusunda çok nadir hata yaparlar. Köpeklerin hareket eden objeleri görsel olarak ayırt edebilmeleri de ayrıca büyük bir yetenektir.
Şikayet etmezler ve Kötü Alışkanlıkları Yoktur
Köpekler, mama, vitamin ve aşı dışında, maaş zammı, emeklilik, gece mesaisi, fazla mesai ve diğer hakedişlerler gibi taleplerde bulunmazlar. İnsanlar gibi sorumluluklardan kaçınma, sarhoş işe gelme, görev başında uyuyakalma, hastaymış gibi yapma ve kötü niyetli kişilerle iş birliği yapma gibi zayıflıklarda bulunmazlar.

12439405_811472848959312_4796986324506747031_n

K9 köpekleri başlıca şu alanlara odaklanırlar;
Bomba, Patlayıcı ve Ateşli Silahlar Tespiti
Uyuşturucu Tespiti
Ceset Tespiti
Kaçak-Sahte Ürün Tespit
Koruma ve Devriye Hizmeti
Arama Kurtarma
İz Takip ve Kayıp Kişi Tespiti
K9 hizmeti tedarikçilerinin mutlaka lisans sahibi olması gerekmektedir. Diğer güvenlik firmaları gibi, K9 tedarikçilerinin de gerekli eğitimleri almış, ulusal ve uluslararası yetkili kurumlarca sertifikalandırılmış olmaları önemlidir.
Köpeklerin Eğitimi çok önemlidir. Köpekler, ana patlayıcı ve fünyede kullanılan farklı maddelerle beraber, farklı bomba bileşenlerini de tespit edebilmelidirler. Köpekler, sadece düşük yoğunluktaki kokuları değil, yoğunluğu oldukça yüksek olan gerçek patlayıcı kokusunu da tespit edebilecek şekilde yetiştirilmelidirler. Tecrübeler göstermektedir ki, bazı köpekler az miktardaki maddelerin yer tespitini yapmada başarılıyken, yüksek miktarlardaki maddeleri veya gerçek patlayıcıları tespit edememektedirler. Köpekleri, çeşitli ve farklı bileşenler kadar, farklı miktarlardaki patlayıcıları da tespit edebilecek şekilde yetiştirmek oldukça önemlidir. En son patlayıcı maddeleri takip edecek şekilde güncel kalmak da çok önemlidir. Teröristler tespit edilmemek için, TNT yapımında kullanılan pikrik asit gibi alışılmışın dışında patlayıcılar kullanmaktadırlar.

Köpeklerin yetkinliği düzenli olarak test edilmelidir. İnsanlar gibi onların da düzenli olarak tazeleme eğitimleri almaları gerekmektedir, aksi takdirde yetenekleri azalabilmektedir.
İdarecilerin de K9 eğitimi verebilecek yeteneğe ve yetkinliğe sahip olduklarını gösteren, yetkili kurumlarca verilmiş sertifikalarının olması gerekmektedir.
K9 Görev köpeklerinin önleyici, caydırıcı, operasyonel ve adli fonksiyonlarına oldukça güven duyulmakta ve alternatif yöntemlere göre ciddi avantajları olduğu düşünülmektedir.
Ülkemizde, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel güvenlik hizmetlerinde görev hayvanlarının kullanımı hakkındaki (Bakanlık genelge no: 23, EGM genelge no:43) genelge ile K9 köpeği gibi güvenliğe yardımcı hayvanlar ve bunları yönetenler hakkında düzenlemeler getirilmiştir.Özel Güvenlik Hizmetlerinde Görev Hayvanı Kullanımı ile ilgili genelge 28.9.2015 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
K9 endüstrisinin hedefi, kamu ve özel sektörü K9 köpeklerini kullanmanın avantajları konusunda bilgilendirmektir. Bu harika dostlar güvenliği sağlama çabalarımıza katkı sağlamakta ve en basit deyimle hayatlarımızı kurtarmaktadırlar.

Kaynak: Cris Anthony Morales, CFI,http://securitymatters.com.ph/
http://www.securitymagazine.com/articles/85277